PLAUSCHTURNIER 2017

Weiss 4. Rang: Längschleger

Weiss 4. Rang: Längschleger

Weiss 5. Rang: Turner-Froue Bigle

Weiss 5. Rang: Turner-Froue Bigle

Weiss 6. Rang: Querschläger

Weiss 6. Rang: Querschläger

Weiss 7. Rang: XL-Biker

Weiss 7. Rang: XL-Biker

Weiss 8. Rang: Aktiv plus

Weiss 8. Rang: Aktiv plus

Weiss 9. Rang: Die tollen Vier

Weiss 9. Rang: Die tollen Vier

Blau 4. Rang: Hämpeler

Blau 4. Rang: Hämpeler

Blau 5. Rang: Noussefänger

Blau 5. Rang: Noussefänger

Blau 6. Rang: Ischchratzer 1

Blau 6. Rang: Ischchratzer 1

Blau 7. Rang: Hawaiischi

Blau 7. Rang: Hawaiischi

Blau 8. Rang: Fanta Bier

Blau 8. Rang: Fanta Bier

Blau 9. Rang: Schachen-Sisters

Blau 9. Rang: Schachen-Sisters

Gelb 4. Rang: Ice-Devils

Gelb 4. Rang: Ice-Devils

Gelb 5. Rang: Aemme-Stürmer

Gelb 5. Rang: Aemme-Stürmer

Gelb 6. Rang: Ke Plan

Gelb 6. Rang: Ke Plan

Gelb 7. Rang: Stockputzer

Gelb 7. Rang: Stockputzer

Gelb 8. Rang: Chnebutriiber

Gelb 8. Rang: Chnebutriiber

Gelb 9. Rang: Nix Liri Lari

Gelb 9. Rang: Nix Liri Lari